Preview Sony Flash รุ่น HVL-F60M / HVL-F45RM

Preview Sony Flash รุ่น HVL-F60M / HVL-F45RM

มาทำความรู้จัก Sony Flash ระบบ Wireless Radio รุ่น HVL-F60M และ HVL-F45RM ด้วยข้อดีของระบบ Radio จึงนำไปวางไว้ที่ไหนก็ได้ ช่วยให้ใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น แล้วมาดูกันว่ามีระบบอะไรน่าสนใจบ้าง ซึ่งแต่ละรุ่นจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลย

HILIGHT

  • wireless Radio ดีอย่างไร
  • Radio ของ Sony ดีอย่างไร
  • วัสดุที่ใช้
  • Sony Flash รุ่น HVL-F60M และ HVL-F45RM แตกต่างกันอย่างไร
  • ระบบการใช้งานเป็นอย่างไร

แสดงความเห็นได้ที่นี่

Related Posts