“live สาระ” ตอน วิธีการ live ด้วยกล้อง “DSLRและ Mirrorless”

แนะนำวิธีการ live ด้วยกล้อง DSLR และ Mirrorless ว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไร

วิธีการ live ด้วยกล้อง “DSLRและ Mirrorless”

แนะนำวิธีการ live ด้วยกล้อง DSLR และ Mirrorless ว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง และมีการเช็ตระบบอย่างไร แบบง่ายๆ ฉบับกล้องกล้วยกล้วย และ live สาระ

HILIGHT

  • เปิดตัว D850
  • อุปกรณ์การ live มีกี่รูปแบบ
  • live ด้วยมือถือมีข้อดี-เสียอย่างไร และจะให้ดีควรมีอะไรช่วย
  • วิธีการใช้ Gimbal ในรูปแบบต่างๆ
  • Mic Wireless จำเป็นขนาดไหน ข้อดี-เสียเป็นอย่างไร
  • แล้ว Mic Wireless ราคาแพงไหม มีรุ่นอะไรน่าสนใจบ้าง
  • ทางกล้องกล้วยกล้วย live ด้วยอะไร
  • ทาง Live สาระ live ด้วยอะไร
  • สิ่งที่ควรระวังในการ live

แสดงความเห็นได้ที่นี่

Related Posts