Review Sigma Mount Sony FE BY พี่โก๊ะ กล้องกล้วยกล้วย

Sigma Art ที่เป็น mount Sony FE ทั้ง 7 รุ่น ตั้งแต่ 14mm จนถึง 135mm ก็เข้ามาเรียบร้อย ผมจะพาทุกท่านไปลองใช้งานกันดูว่าเลนส์ Sigma Art Mount FE ทั้ง 7 รุ่นนี้ คุณภาพเป็นอย่างไง และเวลาใช้งานกับกล้อง Sony แล้วเนี่ย พอเป็น Native Mount มันทำงานเวิร์กขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันครับ

Review Sigma Mount Sony FE BY พี่โก๊ะ กล้องกล้วยกล้วย

Sigma Art ที่เป็น mount Sony FE ทั้ง 7 รุ่น ตั้งแต่ 14mm จนถึง 135mm ก็เข้ามาเรียบร้อย ผมจะพาทุกท่านไปลองใช้งานกันดูว่าเลนส์ Sigma Art Mount FE ทั้ง 7 รุ่นนี้ คุณภาพเป็นอย่างไง และเวลาใช้งานกับกล้อง Sony แล้วเนี่ย พอเป็น Native Mount มันทำงานเวิร์กขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันครับ

แสดงความเห็นได้ที่นี่

Related Posts