Battery

#

31 Jan: เที่ยวอย่างไรให้แบตเตอรี่พอใช้แบบประหยัดตัง BY พี่โก๊ะ กล้องกล้วยกล้วย

ถ้าต้องเดินทางถ่ายภาพหลายๆ วันจะทำอย่างไรให้แบตเตอรี่พอใช้งานโดยพกจำนวนแบตเตอรี่ไปให้น้อยที่สุด พี่โก๊ะจะมาแนะนำวิธีการชาร์จแบตแบบต่างๆ และข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธี ทั้งแท่นชาร์จ USB แท่นชาร์จไฟบ้าน เพาเวอร์แบงค์ ชาร์จผ่านกล้อง ใช้หม้อแปลงในรถ ฯลฯ