กิจกรรมประกวดภาพถ่ายสินค้าของ Labrador ในแคมเปญ ‘The wise can see’

กิจกรรมส่งภาพถ่ายประกวดในแคมเปญ


“ #THEWISECANSEE : SIMPLICITY IS ALSO THE MOST MAGNIFICENT THING WHICH ONLY THE WISE CAN SEE ”

 • แชร์ภาพถ่ายสินค้า labrador พร้อมบอกความรู้สึกที่เลือกใช้สินค้า  labrador และถึงระบุระยะเวลาการใช้งานสินค้าในภาพคุณ พิมพ์ HASHTAG #THEWISECANSEE2018 #LABRADORFACTORY โดยแชร์ผ่านช่องทาง Social Media ของคุณใน Facebook ตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public)
 • ส่งภาพถ่าย และบอกความรู้สึกที่คุณเลือกใช้สินค้า labrador มาใน Email : [email protected] และใน Comment ใต้ภาพกิจกรรมการประกวดใน Facebook : @labradorfactorypage
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน
 • เปิดรับภาพถ่ายร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น.
 • ตัดสินภาพถ่าย พร้อมประกาศผู้ชนะแคมเปญจำนวน 3 รางวัล ผ่านทาง Facebook : @labradorfactorypage วันที่ 7 กันยายน 2561

หลักเกณฑ์และกฏกติกาในการส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้ที่ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่น โดยเด็ดขาด โดย 1 คนสามารถส่งได้มากกว่า 1 ภาพ
 2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมต้องไม่เคยออกสื่อสาธารณะ หรือการประกวด ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 3. และต้องเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์ผูกพันกับองค์กรใดๆ หรือเป็นภาพที่จำหน่ายใน Stock Photo
 4. หากภาพถ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมปรากฏภาพวัตถุหรือบุคคลอื่นใด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องรับรองว่าได้รับ
 5. ความยินยอมจากเจ้าของวัตถุและบุคคลที่ปรากฏอยู่ในภาพ หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิอื่นใดโดยชอบด้วยกฎหมายในการถ่ายภาพนั้น
 6. ภาพที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมต้องไม่ถูกปรับแต่งภาพที่ทำให้เรื่องราว หรือเนื้อหาหรือวัตถุหลักในภาพเปลี่ยนแปลงไป และห้ามตัดต่อภาพ
 7. labrador มีสิทธิ์ในการพิจารณาปฏิเสธภาพถ่าย หรือไม่เผยแพร่ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม
 8. ที่เห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น ขัดต่อกฎหมาย ละเมิดต่อแบรนด์ ลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลใด
 9. หากปรากฏว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้เป็นไปตามกฎกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ หรือเป็นภาพที่ไม่เหมาะสม labrador มีอำนาจในการตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะ ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ labrador และ labrador มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมและชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย ได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพถ่าย
 10. labrador มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือตกแต่ง ภาพถ่ายเพื่อออกสื่อต่างๆ ที่ labrador เห็นว่ามีความเหมาะสม
 11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องส่งมอบไฟล์ภาพถ่ายที่มีความละเอียดอย่างต่ำ 2 Megapixels
 12. ไม่มีลายน้ำ หรือเครดิต ให้แก่ labrador
เกณฑ์การตัดสิน
 • Simplicity
 • Creativity
 • Green awareness
หมายเหตุ
 • คณะผู้จัดกิจกรรมและทีมงานผู้เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลใดๆจากแคมเปญกิจกรรม
 • หากผู้ชนะแคมเปญไม่มีการยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถติดต่อได้ บริษัทถือว่าผู้ชนะคนนั้นๆสละสิทธิ์ และบริษัทจะดำเนินการยกเลิกรางวัล
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนมือหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • labrador ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กติกาหรือเงื่อนไขกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดตามรายละเอียดได้ที่  LABRADORFACTORYPAGE

แสดงความเห็นได้ที่นี่