โซนี่ไทย ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายโครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018

โซนี่ไทย ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายโครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายโครงการ

3Krung x Sony Alpha University Camp 2018

(กิจกรรมส่งเสริมการถ่ายภาพในระดับอุดมศึกษา)

พิธีเปิดวันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น.

โดยงานจะจัดแสดง ตั้งแต่วันนี้ – 3 กุมภาพันธ์ 2562

ณ บริเวณผนังโค้ง ชั้น 3-4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สามารถติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่

https://www.facebook.com/3krungxsonyalphauniversitycamp/

แสดงความเห็นได้ที่นี่