Firmware Ver. 3.00

#

22 Mar: การ Update Firmware Fujifilm GFX 50s Ver. 3.00 BY พี่โก๊ะกล้องกล้วยกล้วย

สิ้นสุดการรอคอย!! กับ Firmware Ver. 3.00 ใหม่ล่าสุดของกล้อง Fujifilm GFX 50s ที่รอคอยกันก็มาถึงเรียบร้อยแล้ว แต่จะมีโหมดอะไรใหม่บ้าง และจะดีขนาดไหน พร้อมทั้งสอนติดตั้ง Firmware และใช้งานอย่างไร แบบง่ายๆ ฉบับกล้องกล้วยกล้วย ไปชมกันเลย