Sony FE 100mm F2.8 STS GM OSS

#

31 Jan: Review Sony FE 100mm F2.8 STF GM OSS BY พี่โก๊ะ กล้องกล้วยกล้วย

อยากถ่ายสาวให้ฉากหลังเนียนไม่เหมือนใคร แถมภาพชัดไม่มัวซัว มีรายละเอียดแบบนุ่มนวลต้องตัวนี้ Sony FE 100mm F2.8 STF GM OSS พี่โก๊ะไปลองใช้ บอกเลยว่าสารพัดประโยชน์มาก ทั้งถ่ายคน ถ่ายมาโคร ถ่ายวิว ใช้ได้หมด จะน่าใช้ขนาดไหนไปลองใช้งานกัน