Review Sony FE 100mm F2.8 STF GM OSS BY พี่โก๊ะ กล้องกล้วยกล้วย

อยากถ่ายสาวให้ฉากหลังเนียนไม่เหมือนใคร แถมภาพชัดไม่มัวซัว มีรายละเอียดแบบนุ่มนวลต้องตัวนี้ Sony FE 100mm F2.8 STF GM OSS พี่โก๊ะไปลองใช้ บอกเลยว่าสารพัดประโยชน์มาก ทั้งถ่ายคน ถ่ายมาโคร ถ่ายวิว ใช้ได้หมด จะน่าใช้ขนาดไหนไปลองใช้งานกัน

Review Sony FE100mm F2.8 STF GM OSS BY พี่โก๊ะ กล้องกล้วยกล้วย

อยากถ่ายสาวให้ฉากหลังเนียนไม่เหมือนใคร แถมภาพชัดไม่มัวซัว มีรายละเอียดแบบนุ่มนวลต้องตัวนี้ Sony FE 100mm F2.8 STF GM OSS พี่โก๊ะไปลองใช้ บอกเลยว่าสารพัดประโยชน์มาก ทั้งถ่ายคน ถ่ายมาโคร ถ่ายวิว ใช้ได้หมด จะน่าใช้ขนาดไหนไปลองใช้งานกัน

แสดงความเห็นได้ที่นี่

Related Posts