X-A5

#

31 Jan: Preview Fujifilm X-A5 by June Varisa Vathayanon

Fujifilm X-A5 พัฒนาขึ้นหลายอย่างจากรุ่น Fujifilm X-A3 จูนได้มีโอกาสลองใช้กล้อง Fujifilm X-A5 ต้องบอกเลยว่าสนุกมากขึ้น จูนจะพาไปทำความรู้จักและลองใช้ฟังก์ชั่นใหม่ๆของกล้อง Fujifilm X-A5 มาดูกันว่าจะดีขึ้นขนาดไหน ไปดูกันเลย