Live Fujifilm Workshop The Lord of the Smoke BY Joe Young

Live Workshop พี่โจ (Joe Young) จะมาสอนการสร้างอุปกรณ์ง่ายๆ และควบคุมควันที่ใช้ในการถ่ายภาพ สาระความรู้เน้นๆ อย่าพลาดกันนะคร้าบบบบ

Live Fujifilm Workshop The Lord of the Smoke BY Joe Young

Live Workshop Lord of the Smoke พี่โจ (Joe Young) จะมาสอนการสร้างอุปกรณ์ง่ายๆ และควบคุมควันที่ใช้ในการถ่ายภาพ สาระความรู้เน้นๆ อย่าพลาดกันนะคร้าบบบบ

แสดงความเห็นได้ที่นี่

Related Posts