Fujifilm X-E3 Interview : Nueng Chalit Padoongcheep

จะเป็นอย่างไร ได้ภาพสวยแค่ไหน ใช้ถนัดไหม มาฟังความเห็นและดูภาพสวยๆ จากพี่หนึ่งชลิต กัน

Fujifilm X-E3 Interview

Nueng Chalit Padoongcheep

              พี่หนึ่ง ชลิต ผดุงชีพ Fujifilm X-Photographer คนแรก ได้ทดสอบกล้อง Fujifilm X-E3 ในการใช้งานแนว Street และถ่ายภาพท่องเที่ยวแนวถนัดของพี่หนึ่ง กล้อง Fujifilm X-E3 จะเป็นอย่างไร ได้ภาพสวยแค่ไหน ใช้ถนัดไหม มาฟังความเห็นและดูภาพสวยๆ จากพี่หนึ่งชลิต กัน

ส่วนใครที่รอรีวิว Fujifilm X-E3 ตัวนี้อยู่

ติดตามได้ที่กล้องกล้วยกล้วย ไม่นานเกินรอแน่นอนครับ

แสดงความเห็นได้ที่นี่

Related Posts