Live Fujifilm พี่โก๊ะพา…ท่องเที่ยวถ่ายภาพด้วย GFX50s by พี่โก๊ะ กล้องกล้วยกล้วย

พี่โก๊ะพา...ท่องเที่ยวถ่ายภาพด้วย GFX50s โดยจะมาเผยเทคนิคในการใช้งานกล้อง GFX ให้เต็มประสิทธิภาพ ทั้งยังเข้าใจง่ายฉบับกล้องกล้วยกล้วย และจะได้รูปภาพที่แจ่ม และเด็ดดวงขนาดไหน ห้ามพลาด!!

Live Fujifilm พี่โก๊ะพา…ท่องเที่ยวถ่ายภาพด้วย GFX50s by พี่โก๊ะ กล้องกล้วยกล้วย

พี่โก๊ะพา…ท่องเที่ยวถ่ายภาพด้วย GFX50s โดยจะมาเผยเทคนิคในการใช้งานกล้อง GFX ให้เต็มประสิทธิภาพ ทั้งยังเข้าใจง่ายฉบับกล้องกล้วยกล้วย และจะได้รูปภาพที่แจ่ม และเด็ดดวงขนาดไหน ห้ามพลาด!!

แสดงความเห็นได้ที่นี่

Related Posts