ถ่ายรูปให้สวยด้วยปุ่ม Function BYพี่โก๊ะ กล้องกล้วยกล้วย

ใช้กล้อง Sony ให้สนุกขึ้นด้วยปุ่ม Function ทีทำให้เข้าถึงระบบการทำงานได้ทันทีแบบไม่ต้องละสายตาออกจากกล้อง พี่โก๊ะจะมาสอนวิธีการ Set การทำงานของปุ่ม Function ง่ายๆภายใน 3 นาที

ถ่ายรูปให้สวยด้วยปุ่ม Function BY พี่โก๊ะ กล้องกล้วยกล้วย

ใช้กล้อง Sony ให้สนุกขึ้นด้วยปุ่ม Function ทีทำให้เข้าถึงระบบการทำงานได้ทันทีแบบไม่ต้องละสายตาออกจากกล้อง พี่โก๊ะจะมาสอนวิธีการ Set การทำงานของปุ่ม Function ง่ายๆภายใน 3 นาที

แสดงความเห็นได้ที่นี่

Related Posts