Review Sony FE 16-35mm F2.8 GM By พี่โก๊ะ กล้องกล้วยกล้วย

เลนส์อนุกรม GM เด่นเรื่องคุณภาพที่สุดยอด และ GM รุ่นใหม่ยังไว เบา และราคาจับต้องง่ายมากขึ้น พี่โก๊ะเอา Sony FE 16-35mm.F2.8 GM ไปใช้แบบยาวๆ เลนส์ตัวนี้น่าประทับใจตรงไหน พี่โก๊ะแจกแจงเป็นข้อๆ ว่าทำไม Sony FE 16-35mm.F2.8 GM จึงเป็นเลนส์ซูมมุมกวว้างที่น่าใช้ที่สุด

แสดงความเห็นได้ที่นี่

Related Posts