Review Sony FE 100mm F2.8 STF GM OSS by พี่โก๊ะ กล้องกล้วยกล้วย

สายโบเก้ลิชึมต้องมีตัวนี้ Sony FE 100mm F2.8 STF GM OSS เป็นเลนส์ที่ให้ความคมชัดที่ดีที่สุดในตระกูล G-Master ให้ฉากหลังที่สวยเนียนนุ่มที่สุด ถ่ายภาพบุคคลโบเก้เด้งแถมเนีียนเนี้ยบ ใช้งานสะดวก มีกันสั่นในตัว มาลองใช้เลนส์ตัวนี้ไปพร้อมกัน รับรองว่าอดใจไม่อยู่แน่นอน

Review Sony FE 100mm F2.8 STF GM OSS by พี่โก๊ะ กล้องกล้วยกล้วย

สายโบเก้ลิชึมต้องมีตัวนี้ Sony FE 100mm F2.8 STF GM OSS เป็นเลนส์ที่ให้ความคมชัดที่ดีที่สุดในตระกูล G-Master ให้ฉากหลังที่สวยเนียนนุ่มที่สุด ถ่ายภาพบุคคลโบเก้เด้งแถมเนีียนเนี้ยบ จะถ่ายแนวอื่นก็ได้ทั้งทิวทัศน์ มาโคร ถ่ายงาน Commercial ก็สุดยอด ใช้งานสะดวก มีกันสั่นในตัว มาลองใช้เลนส์ตัวนี้ไปพร้อมกัน รับรองว่าอดใจไม่อยู่แน่นอน

แสดงความเห็นได้ที่นี่

Related Posts