Live เบื้องหลังการทำ Live ของกล้องกล้วยกล้วย “ด้วยกล้อง Fujifilm” by พี่โก๊ะ กล้องกล้วยกล้วย

ถามกันมาเยอะมากเกี่ยวกับการถ่ายวิดิโอรีวิวและการทำ Live ของกล้องกล้วยกล้วย วันอังคารที่ 12 ธันวาคม เวลา 20.00น. พี่โก๊ะจะเปิดเผยเบื้องหลังการทำ Live แบบง่ายๆ ของกล้องกล้วยกล้วยว่า ใช้กล้องรุ่นไหน เลนส์อะไร ใช้ Software อะไร และมีอุปกรณ์อะไรบ้าง เซ็ทอย่างไรในการถ่าย Live แน่นอนว่าทุกคนสามารถไปทำตามได้ด้วยสำหรับผู้ที่อยากทำ Live ของตัวเอง ไม่ยากเลย ห้ามพลาดเชียว!! คุยครั้งเดียวแบบไม่กั๊ก.........................

Live เบื้องหลังการทำ Live ของกล้องกล้วยกล้วย “ด้วยกล้อง Fujifilm” by พี่โก๊ะ กล้องกล้วยกล้วย

ถามกันมาเยอะมากเกี่ยวกับการถ่ายวิดิโอรีวิวและการทำ Live ของกล้องกล้วยกล้วย วันอังคารที่ 12 ธันวาคม เวลา 20.00น. พี่โก๊ะจะเปิดเผยเบื้องหลังการทำ Live แบบง่ายๆ ของกล้องกล้วยกล้วยว่า ใช้กล้องรุ่นไหน เลนส์อะไร ใช้ Software อะไร และมีอุปกรณ์อะไรบ้าง เซ็ทอย่างไรในการถ่าย Live แน่นอนว่าทุกคนสามารถไปทำตามได้ด้วยสำหรับผู้ที่อยากทำ Live ของตัวเอง ไม่ยากเลย ห้ามพลาดเชียว!! คุยครั้งเดียวแบบไม่กั๊ก…………………….

แสดงความเห็นได้ที่นี่

Related Posts