Live Fujifilm “ถ่ายภาพอย่างไรให้ชัดเปรี๊ยะ” by พี่โก๊ะ กล้องกล้วยกล้วย

จะถ่ายภาพให้ชัดตื้น ชัดลึก ใช้เลนส์เดี่ยว เลนส์ซูม จะใช้ขาตั้ง หรือมือถือกล้องก็ถ่ายภาพให้ชัดสุดๆ ได้เสมอ พี่โก๊ะจะมาเผยเคล็ดลับ ทำไงจะถ่ายภาพให้ชัดเปรี๊ยะๆ แบบในรีวิวกล้องกล้วยกล้วยได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องใส่ Sharpnessในกล้องหรือโปรแกรมเลย งานนี้เน้นการใช้งานตอนถ่ายภาพล้วนๆ

Live Fujifilm “ถ่ายภาพอย่างไรให้ชัดเปรี๊ยะ” by พี่โก๊ะ กล้องกล้วยกล้วย

จะถ่ายภาพให้ชัดตื้น ชัดลึก ใช้เลนส์เดี่ยว เลนส์ซูม จะใช้ขาตั้ง หรือมือถือกล้องก็ถ่ายภาพให้ชัดสุดๆ ได้เสมอ พี่โก๊ะจะมาเผยเคล็ดลับ ทำไงจะถ่ายภาพให้ชัดเปรี๊ยะๆ แบบในรีวิวกล้องกล้วยกล้วยได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องใส่ Sharpnessในกล้องหรือโปรแกรมเลย งานนี้เน้นการใช้งานตอนถ่ายภาพล้วนๆ

แสดงความเห็นได้ที่นี่

Related Posts