Live Fujifilm “10 ขั้นตอน การใช้กล้อง FUJIFILM ให้ได้รูปสวยเสมอ” BY พี่โก๊ะ กล้องกล้วยกล้วย

จักรวาลต้องการสมดุลย์ ภาพถ่ายก็เช่นกัน ครั้งนี้พี่โก๊ะจะมาสอน 10 ขั้นตอน การใช้กล้อง FUJIFILM ให้ได้รูปสวยเสมอ มือใหม่ มือเก๋า ห้ามพลาด ไม่งั้นโดนลบออกจากจักรวาลไม่รู้ด้วยนะ!!

Live Fujifilm “10 ขั้นตอน การใช้กล้อง FUJIFILM ให้ได้รูปสวยเสมอ” BY พี่โก๊ะ กล้องกล้วยกล้วย

จักรวาลต้องการสมดุลย์ ภาพถ่ายก็เช่นกัน ครั้งนี้พี่โก๊ะจะมาสอน 10 ขั้นตอน การใช้กล้อง FUJIFILM ให้ได้รูปสวยเสมอ มือใหม่ มือเก๋า ห้ามพลาด ไม่งั้นโดนลบออกจากจักรวาลไม่รู้ด้วยนะ!!

แสดงความเห็นได้ที่นี่

Related Posts