Review Fujinon GF63mm.F2.8 R WR By พี่โก๊ะ กล้องกล้วยกล้วย

Review Fujinon GF63mm.F2.8 R WR เลนส์มาตรฐานเทียบเท่า 50mm.สำหรับ Fujifilm GFX เป็นเลนส์ที่ให้คุณภาพที่ดีมากทั้งในการถ่ายภาพบุคคลซึ่งยังละลายฉากหลังได้สบายๆ ใช้ถ่ายภาพทิวทัศน์ได้คมกริปและรายละเอียดยอดเยี่ยม และยังถ่ายภาพแนวท่องเที่ยวได้ดีมากๆ แล้วในการใช้งานภาคสนามจริงเป็นอย่างไร กล้องกล้วยกล้วยเราเอาไปใช้งานยาวๆ นานกว่า 2 ปีแล้วมาสรุปให้ฟังเกี่ยวกับเลนส์ตัวนี้ มันต้องโดนจริงไหม………….

#Fujinon #GF63mm #กล้องกล้วยกล้วย

แสดงความเห็นได้ที่นี่

Related Posts