“Live สาระ” ถ่ายสาวด้วยเลนส์ Zeiss รุ่นไหนให้ภาพแบบไหน (Workshop)

ถ่ายสาวด้วยเลนส์ Zeiss รุ่นไหนให้ภาพแบบไหน (Workshop)

ถ่ายสาวด้วยเลนส์ “Zeiss” รุ่นไหนให้ภาพแบบไหน (Workshop)

“Live สาระ” ถ่ายสาวด้วยเลนส์ Zeiss รุ่นไหนให้ภาพแบบไหน (Workshop) กับพี่โก๊ะ&พี่มาร์ช ร่วมหาคำตอบไปพร้อมกันใน live สดที่ Central Embassy

HILIGHT

  • Showroom Zeiss คืออะไร
  • มีเลนส์อะไรบ้างใน Showroom
  • กล้อง VR Zeiss เป็นอย่างไร ใช้งานอย่างไร
  • ทำไมถึงต้องใช้เลนส์ถ่ายหนัง
  • Zeiss มีกล้องส่องทางไกล แล้วจะเป็นอย่างไร
  • Zeiss เป็นบริษัทอะไร มีความเป็นมาอย่างไร ทำหน้าที่อะไรบ้าง
  • Lens Zeiss ดีอย่างไร
  • ภาพที่ได้จากเลนส์ต่างๆ คุณภาพเป็นอย่างไร โบเก้สวยขนาดไหน

แสดงความเห็นได้ที่นี่

Related Posts