Review Toshiba EXCERIA PRO 128GB 270MB/S BY พี่โก๊ะ กล้องกล้วยกล้วย

กล้องรุ่นใหม่ 40-50 ล้านพิกเซล ต้องใช้การ์ดนี้ Toshiba EXCERIA PRO USH-II 128GB ความเร็วระดับเทพ จะวิดิโอ 4K ถ่ายภาพต่อเนื่องไม่มีสะดุดเลย พี่โก๊ะเอามาใช้งานจริงจัง จะดีแค่ไหน บอกได้เลยว่าต้องมี

Review Toshiba EXCERIA PRO 128GB 270MB/S BY พี่โก๊ะ กล้องกล้วยกล้วย

กล้องรุ่นใหม่ 40-50 ล้านพิกเซล ต้องใช้การ์ดนี้ Toshiba EXCERIA PRO USH-II 128GB ความเร็วระดับเทพ จะวิดิโอ 4K ถ่ายภาพต่อเนื่องไม่มีสะดุดเลย พี่โก๊ะเอามาใช้งานจริงจัง จะดีแค่ไหน บอกได้เลยว่าต้องมี

แสดงความเห็นได้ที่นี่

Related Posts