Review Toshiba EXCERIA PRO 64GB 270MB/S BY พี่โก๊ะ กล้องกล้วยกล้วย

กล้องรุ่นใหม่ ยิ่งถ่ายภาพได้เร็วยิ่งต้องเขียนข้อมูลลงการ์ดได้เร็ว ถ้าการ์ดเร็วไม่พอ Buffer เต็มรอกันนานแน่ๆ ผมลองใช้ Toshiba EXCERIA PRO USH-II ที่เขียนข้อมูลได้รวดเร็ว คุณภาพสูง เสถียรหายห่วง แถมผลิตที่ญี่ปุ่นด้วย เหมาะสำหรับคนที่ต้องการถ่ายภาพต่อเนื่องเร็วๆ หรือใช้งานวิดิโอคุณภาพสูง ในราคาไม่แรงเกินไปนัก

Review Toshiba EXCERIA PRO 64GB 270MB/S BY พี่โก๊ะ กล้องกล้วยกล้วย

กล้องรุ่นใหม่ ยิ่งถ่ายภาพได้เร็วยิ่งต้องเขียนข้อมูลลงการ์ดได้เร็ว ถ้าการ์ดเร็วไม่พอ Buffer เต็มรอกันนานแน่ๆ ผมลองใช้ Toshiba EXCERIA PRO USH-II ที่เขียนข้อมูลได้รวดเร็ว คุณภาพสูง เสถียรหายห่วง แถมผลิตที่ญี่ปุ่นด้วย เหมาะสำหรับคนที่ต้องการถ่ายภาพต่อเนื่องเร็วๆ หรือใช้งานวิดิโอคุณภาพสูง ในราคาไม่แรงเกินไปนัก

แสดงความเห็นได้ที่นี่

Related Posts